Conferința Profesioniștilor din
Asistența Medicală Primară

7-9 Decembrie 2023

ÎMPREUNĂ PENTRU ASISTENȚA PRIMARĂ!

BRAȘOV / Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universității Transilvania Brașov

Termeni & Condiții

CUPRINS

Capitolul I. Informaţii generale

Capitolul II. Înregistrare

Capitolul III. Tipuri de participare

Capitolul IV. Alegere Workshops și Cursuri

Capitolul V. Certificate de participare

Capitolul VI. Tipuri de taxe

Capitolul VII. Politica de returnare a taxelor

Capitolul VIII. Politica de confidenţialitate

Capitolul IX. Politica de folosire fișiere cookies

Capitolul X.Termene limită

Capitolul XI. Anularea evenimentului în caz de forță majoră


Capitolul I. Informații generale

 Asociația Medicilor de Familie Brașov 2008 este o organizație non-profit, Asociația Profesională a Medicilor de Familie Brașov 2008 este organizatorul oficial al evenimentului.

Site-ul oficial al asociației este : https://amfbv.ro 

Proprietarul site-ului oficial este AMF BV 2008.

Pentru a putea participa la ediția 2023 a Conferinței AS-PRIM este obligatorie înregistrarea pe site-ul oficial și achitarea taxei de participare.

Limba oficială a congresului este limba română.

 

Capitolul II. Înregistrare 

Participanții se pot înregistra în intervalul 18 septembrie 2023 – 5 decembrie 2023, ora 22:00.

Înregistrarea participanților se va face online, pe site-ul oficial al evenimentului. 

În baza alegerii dumneavoastră, va trebui să completați o serie de câmpuri obligatorii privind informațiile cu caracter personal. Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în conformitate cu Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

Înregistrarea va fi completă odată cu finalizarea plății și primirea unui e-mail de confirmare.

 

Capitolul lll. Tipuri de participare 

Participare On-site: Acest tip de participare asigură accesul la toate activitățile științifice (sesiuni plenare, în baza locurilor disponibile, workshop-uri în limita disponibilității locurilor existente). 

 

 Capitolul IV. Alegerea Atelierului și Sesiunilor plenare

Programul științific va fi finalizat și publicat pe site-ul oficial al evenimentului.

Selecția atelierelor de abilități practice  și cursuri va fi disponibilă numai după finalizarea programului științific. 

În acest sens, organizatorii vor posta în prealabil o listă ce cuprinde toate atelierele și cursurile, iar ulterior va fi stabilit un termen limită pentru a completa formularul On-line cu opțiunile fiecărui participant.

 

Capitolul V. Certificatul de participare

Certificatul de participare va fi trimis participanților pe adresa de e-mail.. Echipa de organizare își rezervă un interval de 10 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziție a acestora.

 

Capitolul Vl. Taxe

TAXA DE PARTICIPARE ON-SITE 

CATEGORIE

EARLY

PARTICIPANT

REGULAR

PARTICIPANT

LATE

PARTICIPANT

Medici primari, specialiști- membri AMFBV/SNF

200 RON

200 RON

200 RON

Medici primari, specialiști- non-membri AMFBV/SNMF

300 RON

350 RON

450 RON

Medici rezidenți

100 RON

150 RON

250 RON

Asistenți medicali

100 RON

150 RON

200 RON

Profesioniști din domenii conexe (medici stomatologi, psihologi, farmaciști)

300 RON

350 RON

450 RON

 • Taxa Early Participant este valabilă până la data de 10.10.2023, ora 22:00.
 • Taxa Regular Participant este valabilă până la data de 10.11.2023, ora 22:00.
 • Taxa Late Participant este valabilă până la data de 30.11. 2023, ora 22:00.

Biletul vă asigură:

 • Participare la toate sesiunile plenare;
 • Participare la 3 Workshop-uri, în limita locurilor disponibile;
 • Creditare CMR și OAMMR, dacă participantul ia parte la cel puțin 70% din sesiunile conferinței;
 • Mapa conferinței;
 • Coffee Break & Lunch.

În cazul imposibilității de a valida prezența, suma aferentă taxei de participare se poate folosi în cadrul ediției următoare sau se poate restitui:

 • integral, dacă eMail-ul de notificare se înregistrează până la data de 30.11. 2023, ora 22:00;
 • 50% din sumă, dacă cererea se înregistrează până la data de 5.12.2023, ora 22:00. 
 • începând cu data de 7.12.2022, cererile de returnare a taxei de participare nu se onorează.

Solicitarea de returnare a taxei de participare se trimite, alături de dovada plății, la adresa de eMail asprimbrasov@gmail.com.


Modalități de plată:

1.Transfer Bancar Direct în contul Asociaţiei;

Nume : Asociația Profesională a Medicilor de Familie Brașov 2008

Adresă : Str. Câmpului nr. 97, Săcele, Brașov

CIF : 24046501

Cont bancar : RO33 BRDE 080S V529 0295 0800

 

1.Plata Online: 

Organizatorii AS-PRIM  nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care confirmarea oricărei plăți este întârziată din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a AMF BV 2008 (exemplu: sărbătorile bancare , sărbătorile naționale, perioadele de oprire ale băncilor sau ale furnizorului de internet, întreruperea furnizorului de plăți online, greve etc).

Organizatorii AS-PRIM au dreptul, la discreția lor și fără notificare prealabilă, de a schimba sau modifica orice participare sau taxe speciale și/ sau orice termen limită. Aceste modificări nu afectează participanții care au plătit deja și au primit confirmarea de plată. Orice modificare a termenelor de plată a taxelor și/ sau taxe va fi anunțată pe site-ul oficial și pe paginile oficiale ale evenimentului și nu este considerată o modificare a Termenilor și condițiilor actuale. 

Taxele sunt rambursabile conform mențiunilor enumerate anterior.

 

Capitolul VII. Politica de returnare a taxelor

Taxele sunt rambursabile la cerere atât timp cât participantul corespunde normelor mai jos specificate, menționând în cerere numele, prenumele, motivul nominalizat și contul în care vor fi transferați banii.

În cazul imposibilității de a valida prezența, suma aferentă taxei de participare se poate folosi în cadrul ediției următoare sau se poate restitui:

 • integral, dacă eMail-ul de notificare se înregistrează până la data de 30.11. 2023, ora 22:00;
 • 50% din sumă, dacă cererea se înregistrează până la data de 5.12.2023, ora 22:00. 
 • începând cu data de 7.12.2023, cererile de returnare a taxei de participare nu se onorează.

Solicitarea de returnare a taxei de participare se trimite, alături de dovada plății, la adresa de eMail asprimbrasov@gmail.com.

Suma rambursată se va trimite doar prin transfer bancar online, rambursarea în numerar nu va fi disponibilă. 

Toate comisioanele bancare vor fi deduse din suma rambursată. Comitetul de Organizare AS-PRIM își rezervă un interval de 7 zile lucrătoare în vederea procesării cererilor. 

Dacă participantul alege să solicite o rambursare a taxei de congres, acesta va pierde statutul de participant și nu va mai putea participa la ediția din anul 2023.

Taxa de participare NU se restituie:

 • Către participanții care produc încălcări importante ale acestor Termeni și condiții (referitoare la, dar fără a se limita la fraudă sau suspiciunea de fraudă, utilizarea rău intenționată a site-ului web, acțiuni care pot provoca daune organizatorilor Conferinței AS-PRIM, către AMF BV 2008, către alți parteneri sau sponsori ai conferințeii, terți implicați în AS-PRIM;
 • Participanților cărora li se refuză accesul la cursuri/seminarii/keynotes și /sau din cauza neprezentării unei ecuson oficial valabil (fie tipărit sau electronic), cât și /sau cărții de identitate valabile (indiferent de motiv);
 • Pentru eșecul programării necorespunzătoare a seminarului din vina proprie a participanților;
 • Cheltuieli de cazare, alte costuri administrative, cheltuieli de călătorie, cheltuieli de asigurare, costuri medicale etc.;
 • Pentru orice solicitare cu privire la cazare;
 • Pentru orice modificări care apar în programul conferinței sau în programul științific sau al ceremoniilor de început și închidere și /sau conținut;
 • Pentru orice anulări sau schimbări de program, de speaker sau locație la cursuri, keynotes și prezentări ale lucrărilor științifice;
 • Pentru orice modificări apărute în descrierea sau conținutul cursurilor, keynotes, seminariilor și prezentări ale lucrărilor științifice;
 • Pentru orice discrepanțe între descrierea de pe site-ul oficial sau paginile de socializare ale oricărui eveniment de la AS-PRIM și ce se întâmplă sau este prezentat la evenimentul real;
 • Pentru orice probleme, neînțelegeri, pierderi sau daune care pot să apară din cauza personalului, speakerilor, formatorilor, personalului AS-PRIM;
 • Pentru orice modificări ale locațiilor AS-PRIM;
 • Pentru nerespectarea primirii certificatului electronic de participare înainte de termenele prevăzute în acești Termeni și condiții pe adresa de e-mail;
 • Participanților care nu primesc un certificat de participare în format electronic din cauza nerespectării formularului de feedback oficial al congresului conform acestor termeni și condiții;
 • Pentru orice taxe incomplete;
 • Pentru evenimente sociale științifice sau speciale anulate din cauza unor situații neprevăzute sau excepționale (a se vedea, de asemenea, capitolul anularea evenimentului și forța majoră);
 • Pentru orice timp de dezactivare a site-ului oficial, din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a AMF BV 2008 (de exemplu, catastrofe naturale, grevă, forță majoră, furnizor de server timp de timp, atacuri cibernetice etc);
 • Pentru orice reclamații și costuri care rezultă din confirmarea întârziată a plății și/ sau activarea contului personal din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a AMF BV 2008;
 • Pentru orice daune care pot apărea participanților din culpa terților (designeri de site-uri, administratorii site-ului web, furnizori de e-mail, servicii de catering, servicii bancare, parteneri oficiali, sponsori oficiali etc.);
 • Pentru orice daune materiale sau morale care pot apărea participanților din cauza comportamentului, discursurilor sau acțiunilor speakerilor și /sau a formatorilor. AMF BV 2008  nu este responsabilă de eventuale pierderi, lipsuri sau înstrăinare a obiectelor personale pe toata durata desfășurării Conferinței.

 

Capitolul VIII. Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. Vom furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

Utilizarea de fotografii, drepturi de imagine – Participanții sunt informați că fotografiile, videoclipurile și înregistrările audio ale participanților sunt create la eveniment. Acest material va fi publicat pe internet, pagini oficiale de socializare, reviste profesionale și /sau alte publicații, în timpul și după conferință. Participând la AS-PRIM și acceptând acești Termeni și condiții, sunteți de acord cu publicarea fotografiilor, videoclipurilor și înregistrărilor audio realizate în timpul conferinței. 

Dacă nu vă doriți ca imaginea dumneavoastră să apară în fotografii, videoclipuri sau înregistrări audio realizate în timpul conferinței, puteți trimite o solicitare specială la adresa de eMail asprimbrasov@gmail.com intitulat: ”Confidențialitate imagine + nume și prenume” cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea congresului (15.11.2023, ora 22:00). Orice cerere după termenul menționat anterior nu va fi luată în considerare și nu va fi oferită nicio compensație pentru utilizarea materialului înregistrat.

Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. Vom lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt. Vom furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților. Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp este necesar. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal este cuprinsă între momentul înscrierii și prima zi ulterior conferinței (10.12.2023). Vom elimina datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Asigurăm, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, avem abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal. Vom implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

Comitetul de Organizare AS-PRIM își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și își manifestă responsabilitatea, dar și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Tipul de informații colectate și modul de folosire al acestora

Prin formularul de înregistrare la Conferința AS-PRIM, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de corespondență;
 • Nr. de telefon;
 • Adresa de e-mail;
 • Adresa IP.

Folosirea datelor personale se face în vederea: emiterii documentelor fiscale legale (facturi fiscale, chitanțe etc.), certificatului de participare la Conferință, informarea dumneavoastră asupra programului Conferinței și a eventualelor modificări ale acestuia, afișarea listelor câștigătorilor premiilor (dacă este cazul), furnizarea de informații despre alte evenimente medicale la care ați putea participa. Mai mult, datele colectate se vor folosi în scopul prevenirii accesului neautorizat/ asigurării securității rețelei/ informațiilor sau înștiințarea dumneavoastră asupra eventualelor promoții sau apariții editoriale din domeniul medical. Colectarea datelor se face și în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.), sau în considerarea obiectului de activitate/ intereselor legitime al operatorului, în scopul oferirii de consultanță, precum și în vederea participării persoanelor vizate la conferințele/cursurile organizate în parteneriat cu societățile medicale partenere

Mijloace de prelucrare și securizare a datelor

Designerul web a implementat măsuri corespunzătoare tehnice și de securitate informațională pentru a preveni divulgarea neautorizată sau ilegală, accesul, pierderea accidentală sau ilegală, distrugerea sau alterarea, transferul, dezvăluirea neautorizată, accesul neautorizat sau alte daune asupra datelor personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme corespunzătoare drepturilor de acces de management și proceselor, selectarea atentă a procesoarelor și a altor măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru a oferi protecție adecvată pentru datele dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Dacă este cazul, se pot face, de asemenea, copii de rezervă și este posibilă folosirea de astfel de mijloace pentru a preveni deteriorarea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale. Aceste măsuri asigură un nivel adecvat de securitate în raport cu riscurile inerente prelucrării datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Datele dumneavoastră personale, deținute în siguranță,  vor fi accesibile doar personalulului autorizat selectat de operator.

Dreptul participantului asupra informațiilor deținute de către organizator:

Drepturile dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal colectate și prelucrate sunt stabilite în mod special în legile locale și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a vă accesa datele dumneavoastră personale ce au fost colectate și procesate de operator și de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator.

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, dreptul dumneavoastră include și posibilitatea de a solicita operatorului accesul la datele dumneavoastră personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restrictionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.


Capitolul IX. Politica de utilizare fișiere cookies

Fișierele cookie utilizate de acest website colectează date personale ale vizitatorilor deoarece este integrat cu serviciile de socializare (Facebook, Instagram, Google+ etc.). Prin continuarea vizitării/ utilizării website-ului vă dați acordul explicit pentru utilizarea fișierelor cookie. Legea stipulează faptul că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Nici unul dintre acestea nu colectează date personale. Unele dintre ele sunt folosite pentru a proteja website-ul de atacuri informatice sau pentru a preveni mesajele SPAM.

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora. Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat, iar transmisiunile pe internet nu vor funcționa deloc. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați acest website.

În momentul achitării taxei de participare On-site și crearea contului în cadrul ediției 2023 a Conferinței AS-PRIM, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate, explicitată în rândurile de mai sus.

În cazul în care doriți să aflați datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau dacă doriți să rectificați, ștergeți orice date personale incomplete, incorecte sau depășite sau dacă doriți să înceteze prelucrarea datelor personale pentru orice scop, vă puteți exercita aceste drepturi contactandu-ne prin eMail la adresa: asprimbrasov@gmail.com. Vă rugăm să rețineți că, dacă doriți să ștergeți sau să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, acest lucru poate însemna, de asemenea, să nu mai fim în măsură să continuăm furnizarea de servicii pentru dumneavoastră.

 Capitolul X. Termene limită

Atât participanții pasivi, cât și cei activi prezenți trebuie să respecte termenele afișate pe site-ul oficial. Orice modificare a termenelor limită va fi anunțată pe site-ul nostru web, pe paginile noastre oficiale de socializare și prin e-mail către participanții care s-au înregistrat până în acel moment. 

Organizatorii AS-PRIM au dreptul, la discreția lor și fără notificare prealabilă, să modifice termenele limită. 

Orice modificare a termenelor AS-PRIM nu este considerată o modificare a Termenilor și condițiilor!

 

Capitolul XI. Anularea evenimentului în caz de forță majoră                                                                                                                                                                                                                                        

În cazul în care evenimentul nu poate fi organizat sau poate fi modificat din motive din afara sferei de responsabilitate a AMF BV 2008  (de exemplu: catastrofă naturală, grevă, criză economică, stare de urgență, război nuclear, chimic sau război biologic sau forță majoră etc.), nu se poate face nicio cerere de rambursare a taxelor de înregistrare (proporționale) sau de compensare a oricăror pierderi (materiale).

Orice modificare sau anulare a oricărui eveniment al conferinței va fi anunțată pe paginile oficiale de socializare ale conferinței și prin adresele de e-mail furnizate la înregistrare.

Vă așteptăm cu drag la Brașov!