Conferința Profesioniștilor din
Asistența Medicală Primară

7-9 Decembrie 2023

ÎMPREUNĂ PENTRU ASISTENȚA PRIMARĂ!

BRAȘOV / Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universității Transilvania Brașov

GHID DE PARTICIPARE - Sesiunea de postere AS-PRIM 2023

La Conferința AS-PRIM 2023 Brașov – SESIUNEA POSTERE – sunt invitați să participe cu lucrări științifice medici rezidenți, specialitatea medicină de familie precum și alți medici rezidenți participanți/ co-autori/ contributori de alte specialități, organizați în echipe mixte.

1.Repere orientative legate de organizare și structură:

Posterul va cuprinde: 

 • Titlul și numele autorilor/contributorii, care vor fi menționate în partea de sus a posterului. Titlul posterului trebuie să coincidă cu titlul rezumatului depus de dumneavoastră la Conferință;
 • Introducere;
 • Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare);
 • Metodă;
 • Rezultate. Recomandăm ca aceste date să fie afișate de la stânga la dreapta.
 • Concluzii – vor putea fi poziționate în colțul de jos din dreapta.
 • De asemenea, pot fi incluse și câteva referințe bibliografice.

2.Înscriere REZUMATE:

Înscrierea la concursul de postere se face prin trimiterea rezumatului. Rezumatul va fi redactat obligatoriu în limbile română şi engleză şi poate conține 250 -350 de cuvinte pentru fiecare variantă de limbă.
Fonturi recomandate: Times New Roman.

Redactarea rezumatelor:

 • Rezumatul va fi scris în limba română (cu diacritice) și în limba engleză;
 • Titlul rezumatului trebuie să fie succint (maximum 25 -30 de cuvinte) și să enunţe conţinutul rezumatului;
 • În corpul rezumatului NU se vor include grafice, fotografii sau schiţe, iar textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări;
 • De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală;
 • Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text;
 • Nu se vor folosi abrevieri care nu sunt în concordanță cu normele acceptate la nivel internațional;
 • Referințele bibliografice pot fi incluse și menționate la finalul rezumatului.

Rezumatele se vor trimite ÎN FORMAT .DOC/.DOCX (Microsoft Office Word) prin email la adresa: asprimbrasov@gmail.com

Data limită până la care se transmit rezumatele este: 10 noiembrie 2023.

Retransmiterea rezumatelor pentru cele la care s-au solicitat modificări: 15 noiembrie 2023.

Confirmare rezumate: 25 noiembrie 2023.

Transmitere versiune finală Sesiunea POSTER: 1 decembrie 2023.

! Comitetul Științific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite și dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare al lucrării (Comunicare orală), obligându-se să anunțe acest lucru în timp util.

Confirmare: Posterele acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail.

Autorul principal (co-autorii/ contributorii) cu participarea confirmată la Conferința AS-PRIM va susține prezentarea orală în cadrul festivității de premiere, în eventualitatea în care Posterul este premiat.

Autorul principal garantează implicarea co-autorilor/ contributorilor în procesul de elaborare a materialului.

Toate deciziile și informațiile schimbate cu autorul principal vor fi considerate ca fiind unanim acceptate de toți coautorii și/sau comunicate de către autorul principal către aceștia.

În eventualitatea în care comisia de jurizare consideră că lucrarea este acceptabilă, dar sunt necesare modificări, autorul de corespondență va fi notificat asupra modificărilor și modalității de retransmitere a rezumatului.

3.Format/ Printul posterului: 

Dimensiune print COLOR – A0: 118 cm lățime × 84 cm înălțime.
Fiecare poster ar trebui să fie ușor de citit de la o distanță de 2 metri, deci nu utilizați fonturi cu dimensiuni sub 24 și imagini de dimensiuni mici.

Depunerea pentru Expunerea posterelor se face în data de 5 și 6 decembrie 2023 și vor fi aduse la Aula Universității Transilvania Brașov.
Posterele vor fi prezentate pe suport print în perioada 7 decembrie – 9 decembrie în zona special amenajată din Aula Universității Transilvania Brașov.
Posterele vor fi afişate în funcţie de tematica în care se încadrează, conform programului ştiinţific al Conferinței.

4.Prezentare și evaluare:

Pe durata Conferinței, 7 – 9 decembrie 2023, Comisia de jurizare va face evaluarea posterelor.
Recomandăm ca autorii posterelor (de preferat și contributorii) să fie prezenți pe perioada Conferinței pentru eventualele discuții și comentarii.

Se ține cont de munca în echipe mixte/multidisciplinare.

Se punctează ca materialele pentru print să fie Eco Friendly.
Încurajăm soluțiile de prezentare Eco Friendly.

Posterele moderate vor fi prezentate (3-5 minute) de către autori în cadrul sesiunii Postere.

Câștigătorii desemnați vor fi anunțați folosind datele de contact furnizate în rezumat, în vederea pregătirii prezentării orale asociate posterului.
Prezentarea va fi inclusă în programul ultimei zile a Conferinței în cadrul festivității de premiere.

Important! 
Autorii și coautorii/contributorii Posterelor benficiază de:
Înscriere GRATUITĂ la Conferința AS-PRIM 2023.
Voucher de reducere de 50% la următoarea ediție a Conferinței AS-PRIM.

Mult succes!